Начало
Органи
Решения
Вписани адвокати
Актуална информация
За членове
За контакти
Интернет връзки
English
Банкова сметка
ПРАВНА ПОМОЩ
СПИСЪК НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
<< Начало | Решения | Решения на Адвокатски съвет |


Решение


 Препис - извлечение


П Р О Т О К О Л


№ 24/ 20.10.2010 г.


 


         Днес 20.10.2010 г. от 15 часа в Офиса на АК – Враца се проведе редовно заседание на САК – Враца.


……………………………………………………………………………………........................................................


По повод постъпилите сигнали от разследващите органи за задържани криминално проявени лица, извършили тежки умишлени престъпления и невъзможността за извършване на процесуално – следствените действия без участието на служебни защитници в случаите на задържане и вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража”, Адвокатски съвет Враца реагира незабавно и след като обсъди създалата се ситуация констатира:


1.     Съгл.ЗПП, същата е вменена в задължение на държавата и нейното осъществяване е гарантирано, респ. финансирано от държавата като средствата се осигуряват от републиканския бюджет.


2.     В продължение на четири години, адвокатите, осъществяващи правна помощ търпеливо проявяваха разбиране и чакаха получаване на възнагражденията си година след приключване на делата, т.е. след свършената от тях работа.


3.      Във връзка със започнали изплащания по отчети за 2010 г.


Водим от високото си чувство за отговорност и граждански дълг, Врачански адвокатски съвет


 


РЕШИ


 


Изменя и допълва Решението на ОС от 11.09.2010 г. както следва:


Считано от 21.10.2010 г. да се определят служебни защитници ЕДИНСТВЕНО И САМО в случаите на задържане и свързаната с него мярка за неотклонение „Задържане под стража”, по Закона за Здравето и Закона за Закрила на детето.


В останалата част Решението от 11.09.2010 г. остава в сила като удължава срока на действието му до гарантирано осигуряване на средства за заплащане на правната помощ до 31.12.2010 г. и приемане на бюджет за 2011 г., който да осигури редовното изплащане на предоставяната правна помощ от служебните защитници.


 


Секретар: /п/                                                    Председател: /п/


      /адв.К.Климентова /                                                 /адв.П.Танаицов/


  


Вярно с протоколната книга при АК – Враца.


Техн.сътрудник: /п/


                                      /Г.Райнова/


 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Враца | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz